Základy techniky

Chůze je nejpřirozenějším pohybem člověka. Nordic Walking je chůze s holemi, kdy se odpich holí a odraz chodidla na opačné straně těla odehrává víceméně v jednom okamžiku. Je tedy o pohyb střídavý neboli „křižmochodní“. V této dvojoporové fázi je hmotnost těla nerovnoměrně rozložena mezi „zadní“ dolní končetinu a hůl „přední“ horní končetiny. Hrot hole se zapichuje za patou chodidla „přední“ dolní končetiny. Při ideálním provedení techniky NW je hůl při zapíchnutí před tělem do podložky v rovnoběžné poloze se „zadní“ dolní končetinou. Ve stejném čase je druhá horní končetina zapažená a téměř propnutá v lokti a dokončuje odpich. Střídavý pohyb horních končetin tedy začíná za tělem při téměř propnutém lokti. Po odpíchnutí se horní končetina pohybuje dopředu a nahoru a postupně se krčí v lokti až do fáze opory o hůl, po celou dobu svírají prsty rukojeť hole. Následně se horní končetina pohybuje zpět za tělo až do propnutí v loketním kloubu, kdy se dlaň otevírá a odrazvá síla je přenášena přes poutko hole. Ruce obou horních končetin se míjejí mírně před tělem a hole po celou dobu pohybu směřují šikmo dolů (zepředu shora dozadu dolů). Po dokončení kroku a odpichu se celý cyklus opakuje v obráceném pořadí.

Z hlediska plynulosti pohybu je důležité vzpřímené držení trupu (mírný náklon) s krkem a hlavou v přirozeném prodloužení osy těla. Aby při nezbytném prodloužení kroku nedošlo k nežádoucímu zranění přední části kolenního kloubu, při došlápnutí by měl být kolenní kloub v mírném pokrčení.

Nejlépe se technika NW učí při chůzi do mírného kopce, kdy je předklon trupu větší, kroky jsou kratší, více jsou zapojeny svaly horní poloviny těla a intenzivněji pracují i svaly, které slouží při krčení kolene. Používání holí umožňuje během stoupání prodloužit krok a zároveň odlehčit dolním končetinám.